BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Stała obsługa BHP

Świadczymy stałą obsługę BHP dla klientów indywidualnych, zakładów pracy oraz podmiotów samorządowych zlokalizowanych na ternie południowej Polski. Przeprowadzamy szkolenia BHP oraz wykonujemy pomiary środowiska pracy. 

Zajmujemy się oceną ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy, a także uczestniczymy w postępowaniach powypadkowych. Dbamy o właściwe sporządzenie dokumentacji i wydajemy rekomendacje w celu poprawy bezpieczeństwa w zakładach pracy.

Stała obsługa obejmuje:

  • Szkolenia wstępne
  • Szkolenia okresowe
  • Roczne analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy.
  • Nadzór zgodności procedur i dokumentacji z wymogami przepisów bhp i ppoż.
  • Dokumentację powypadkową.
  • Rejestr wypadków i chorób zawodowych.
  • Instrukcje BHP
  • Normy przydziału odzieży roboczej i środków ochrony.

Masz pytania ?
Skontaktuj się z nami !