BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Nadzór i ochrona ppoż.

Zajmujemy się kompleksową obsługą firm pod kątem ochrony przeciwpożarowej. Opracowujemy dokumentację przeciwpożarową, przeprowadzamy audyty budynków, oraz wykonujemy wszelkie prace z zakresu ochrony ppoż.

STAŁY NADZÓR PPOŻ NAD OBIEKTEM OBEJMUJE:

Okresowa i bieżąca analiza stanu bezpieczeństwa pożarowego w podległych obiektach

Prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego, procedur ewakuacyjnych i zasad działania systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Udział w opracowywaniu wytycznych, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Inicjowanie i udział we wdrażaniu przepisów ogólnokrajowych i unijnych na terenie zakładu

Przygotowywanie wniosków i projektów zarządzeń wewnętrznych służących poprawie stanu ochrony przeciwpożarowej w obiekcie

Udział w pracach komisji technicznych mających związek z ochroną przeciwpożarową oraz w dochodzeniach przeciwpożarowych

Nadzór nad terminowością przeglądów instalacji przeciwpożarowych oraz podręcznego sprzętu gaśniczego

Konserwacje urządzeń przeciwpożarowych

Prowadzenie oraz nadzór nad dokumentacją dotyczącą bezpieczeństwa pożarowego

Współpraca z innymi instytucjami, w tym organami administracji państwowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Oferowane usługi ppoż wykonywane będą przez osoby posiadające stosowne przygotowanie merytoryczne i techniczne do sprawowania nadzoru inżynierskiego jak również serwisanci z niezbędnym przeszkoleniem i doświadczeniem praktycznym w zakresie przeglądów i konserwacji urządzeń bezpieczeństwa pożarowego (SSP, DSO, systemy oddymiania, systemy detekcji gazów toksycznych i wybuchowych, oświetlenie awaryjne, przeciwpożarowe wyłączniki prądu).

Masz pytania ?
Skontaktuj się z nami !