BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Kurs pierwszej pomocy

Zapraszamy na kurs pierwszej pomocy. Szkolenia adresowane są do wszystkich, którzy chcą poznać podstawy udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, a w szczególności do pracowników wyznaczonych przez pracodawcę jako osoby mające udzielać pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Nasi instruktorzy posiadają niezbędne kwalifikacje wymagane przez prawo, a szkolenie jest ciekawe i multimedialne z częścią praktyczną przy zastosowaniu pomocy dydaktycznych.

Masz pytania ?
Skontaktuj się z nami !