BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Ocena ryzyka zawodowego, wypadki przy pracy

Zgodnie z Kodeksem pracy do podstawowych obowiązków każdego pracodawcy należy ocena ryzyka zawodowego BHP związanego z wykonywaną pracą na danym stanowisku, dokładna dokumentacja takiej oceny oraz stosowanie niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko zawodowe. Ocena specjalistów jest tutaj bardzo ważna. O wyniku oceny ryzyka zawodowego BHP należy poinformować wszystkich pracowników, których ono dotyczy.

Nasz doświadczony zespół ma wieloletnie doświadczenie w zakresie BHP, między innymi w:

  • analizie ryzyka zawodowego,
  • ocenie zagrożeń na stanowisku pracy,
  • wykonywaniu oraz dokumentowaniu oceny ryzyka pracy.

W ramach naszych usług oferujemy kompleksowe wsparcie dla pracodawców przy ocenie ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, gwarantując indywidualne podejście do potrzeb każdego z analizowanych stanowisk.

Masz pytania ?
Skontaktuj się z nami !