BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Nadzór BHP na budowach

Kompleksowy nadzór, kontrola i doradztwo techniczne w zakresie koordynacji BHP na budowie.

Pomagamy w realizacji projektów budowlanych w oparciu o sprawdzony system nadzoru na inwestycji poprzedzony szczegółową analizą zagrożeń na terenie budowy.
Na każdym etapie Inwestycji jesteśmy wsparciem dla uczestników procesu budowlanego począwszy od Inwestora, Generalnego Wykonawcy oraz pracowników firm podwykonawczych.

Oferujemy doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy, doboru właściwych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej na stanowiskach pracy na terenie budowy oraz w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Udzielamy wsparcia w egzekwowaniu przestrzegania przepisów i zasad BHP na terenie budowy, ewidencjonowania i przechowywania dokumentacji pracowniczej z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych.

Masz pytania ?
Skontaktuj się z nami !